Susan Oud – Penningmeester

Susan zag in 2017 de oproep van Berry en Chris die een penningmeester zochten, ze voelde zich geroepen dus reageerde op de oproep. De studievereniging kwam op een goed moment, het sprong namelijk in op iets wat nog niet op het schooldomein aanwezig was. Tijdens de oprichting van de vereniging heeft ze zich gericht op de financiële aspecten van de vereniging. Een erg uitdagende periode dus!

In 2017 heeft Susan een meewerkstage gelopen bij Enza Zaden, een multinational gevestigd in Enkhuizen. Hier heeft zij onderzoek uitgevoerd naar een transparante kostprijsberekening. In februari 2019 gaat ze afstuderen bij de SED Organisatie, hier gaat zij onderzoek doen naar stuurinformatie.

Susan studeert Finance & Control: Bedrijfseconomie en verwacht dat zij haar papiertje in juli 2019 mag ophalen. Na het studeren wil ze graag in het bedrijfsleven werkzaam zijn.

Je kan op de onderstaande manieren in contact met haar komen.
Mail: susan@sv-bfl.nl
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/susan-oud-886b48106