Bas Karsten – Voorzitter

Bas is in 2017 begonnen bij Studievereniging BFL als lid van de activiteitencommissie. Hij heeft in de
eerste maanden van het bestaan van de studievereniging de verantwoordelijkheid gekregen om
evenementen te organiseren voor leden van SV-BFL. De evenementen hebben ontwikkeling van de
student als doel. De evenementen geven de mogelijkheid om te kijken hoe het er in de praktijk aan
toe gaat. Het verzorgen van connecties tussen leden en het bedrijfsleven was mijn tweede doel.
Na dit enige maanden te hebben gedaan is Bas gepromoveerd tot voorzitter van de
activiteitencommissie. Het organiseren van de evenementen bleef doorgaan maar daarnaast kwam
er ook een coördinerende rol bij. Samen met de overige commissieleden werden de evenementen
van de grond getild.


De rest van het jaar is Bas in deze rol gebleven en heeft hij samen met het bestuur en de
commissieleden een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk. Door middel van
bedrijfsbezoeken, gastsprekers dagen en andere evenementen werden studenten en bedrijven
dichter bij elkaar gebracht.


Op dit moment vervult hij de rol van voorzitter en is hij actief bezig met het uitbreiden van het
netwerk van de studievereniging. Het voortbestaan van de studievereniging wordt bewaakt door
vooruit te denken en actief te schakelen wanneer dit nodig is. Samen met zijn team wordt er gewerkt
om het niveau van de studievereniging maandelijks te verhogen en te verbeteren.
Wat zijn volgende uitdaging is? De toekomst zal het leren, Bas is er klaar voor!