GECANCELD – Eindevenement

Beste student, Elk jaar sluiten wij het studiejaar af met een knallend eindevenement. Helaas hebben wij het eindevenement van 31 mei 2021 wegens te weinig animo moeten cancelen. Wij hopen jullie volgend studiejaar weer te mogen verwelkomen op onze evenementen! Team Sv-bfl